hands-and-heart

Lebih Berbahagia MEMBERI daripada MENERIMA

“Lebih berbahagia memberi daripada menerima.” Inilah pokok yang diminta oleh Redaksi Summa untuk kami coba selami dalam tulisan ini. Kalau dilepas dari ruang-lingkupnya (context), ... Continue Reading →